Geen categorie

Verpakkingsproducent Ardagh Group USA opent twee nieuwe fabrieken

Verpakkingsproducent Ardagh Group USA heeft twee nieuwe fabrieken voor conservenblikjes geopend. Op 3 november in Roanoke (Virginia) en op 5 november in Reno (Nevada). IA Werktuigbouw, IA Elektrotechniek en IA Bouwkunde waren betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van de productielijnen.

$ 250.000.000 is geïnvesteerd in de twee nieuwe state-of-the-art faciliteiten in Roanoke en Reno. De fabrieken zijn uitgerust met zes high-speed productielijnen voor lichtgewicht metalen blikjes en vier traditionele lijnen voor driedelige conservenblikken

De productielijn van de lichtgewicht metalen blikjes is door IA Groep zo ontworpen dat op zeer efficiënte wijze geproduceerd kan worden. Normaliter bestaan conservenblikjes uit drie delen (een onderkant, zijkant en een deksel), maar dankzij deze nieuwe productielijn kunnen de blikjes uit slechts twee delen gerealiseerd worden (een onderkant en zijkant uit één stuk en een deksel). Dankzij deze innovatieve productielijn behoeft de vervaardiging van deze blikjes minder materiaal en is er minder kans op lekkage bij het productieproces.

Dit is de eerste keer dat blikjes met deze kwaliteit en op deze wijze in Noord-Amerika geproduceerd gaan worden, na de succesvolle lancering bij Ardagh in Europa.

Ardagh opening Ardagh opening

Oplevering nieuwbouw MFA Winterswijk-Oost

Op 6 november werd de multifunctionele accommodatie (MFA) in Winterswijk opgeleverd. Het gebouw kan nu ingericht worden en de aanleg van het schoolplein wordt afgerond.

De nieuwbouw is door IA Groep integraal ontworpen. Op basis van ‘total engineering’ hebben Factor Architecten, IA Bouwkunde (constructie), IA Werktuigbouw en IA Elektrotechniek aan dit project gewerkt. In het MFA Winterswijk zullen OBS de Kolibrie en de Prins Willem Alexanderschool worden gehuisvest. Daarnaast wordt de plaatselijke muziekvereniging Excelsior vaste gebruiker met een aantal eigen ruimtes in het gebouw.

Het MFA is gelegen in het Pelkpark, middenin de wijk Pelkwijk en huisvest twee basisscholen en een gymzaal. Omdat het middenin een park ligt bestaat het gebouw alleen uit voorgevels. Middenin het gebouw liggen naast elkaar de gymzaal en het speellokaal. Hieromheen is een verkeersruimte gesitueerd die alle gebruikers met elkaar verbindt. Zalen en verkeersruimte vormen samen het hart van het MFA. De baksteengevel omhult dit hart waarachter lokalen en andere ruimtes schuilgaan. Aan de parkzijde is een opening, waardoor er vrij zicht is vanuit de zaal naar het park en vice versa.

De verschillende diktes baksteen en variatie aan perforaties geven het metselwerk een stevig doch speels karakter. Het geheel wordt omlijnd door een prefab betonnen kroonlijst die meebeweegt met de hoogteverschillen. De afgeronde hoeken maken dat de openbare ruimte om het gebouw heen vloeit. Samen met de gemeente, de scholen, de buurt en bureau We love the city is deze openbare ruimte vorm gegeven.

In het bouwplan is ruimschoots aandacht besteed aan duurzaamheid, zoals een goede isolatiewaarde van het gebouw, CO2-gestuurde ventilatie, LED-verlichting, sensorgestuurde kranen etc. Vanaf januari 2015 wordt de school in gebruik genomen. De officiële opening is in februari.

Opening Vitens infiltratieproject Schalterberg

Op 5 november nam Vitens de infiltratievennen Schalterberg op de Veluwe in gebruik. Samen met de provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Apeldoorn, Natuurmonumenten en andere belanghebbenden realiseerde Vitens een infiltratieproject om de drinkwaterwinning Schalterberg te verduurzamen.

Om de invloed van de winning op de omgeving af te laten nemen, wordt het oppervlaktewater vanuit het Apeldoornse kanaal geïnfiltreerd in vennen nabij de drinkwaterwinning Schalterberg. Zo wordt voorkomen dat de grond verdroogd en draagt Vitens bij aan een duurzame drinkwaterwinning. Het project valt onder de Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland (ODDG).

Voor het ontwerp van het pompgebouw en het in- en uitlaatwerk werd IA Groep uit Duiven ingeschakeld. Op basis van ‘total engineering’ hebben Factor Architecten, IA Bouwkunde, IA Werktuigbouw en IA Elektrotechniek aan het project gewerkt.

 

IA Groep ontvangt opdracht van Stiho

Stiho zocht een adviesbureau dat in staat is, met alle disciplines, een standaard technisch bestek, een blauwdruk, te vervaardigen van het Stiho Bouwplein. IA Groep kan dat bieden en heeft van Stiho de opdracht ontvangen om het standaard bestek/ontwerp te ontwikkelen, wat  tevens een basis is voor alle toekomstige filialen. Samen met het te maken technische deel, zijn de stukken de basis voor het maken van locatiespecifieke documenten voor omgevingsvergunning, aanbesteding van uitvoerende partijen en de uiteindelijke uitvoering. De advieswerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van Total Engineering voor de disciplines architectuur, bouwkunde, constructie, infrastructuur en gebouwgebonden werktuigbouwkundige en elektrotechnische  installaties.