Diensten

IA Werktuigbouw heeft de volgende specialismen:

– Gebouwinstallaties:
Systemen voor optimaal beheer van het leef- en werkklimaat in gebouwen, bijvoorbeeld voor scholen, kantoren, hotels, gezondheidszorg, overheidsinstellingen en industrie.
– Machinebouw:
Unieke oplossingen voor machines in productieprocessen, van fijnmechanische tot zware installaties.
Industrie:
(leiding)transportsystemen, met name voor de behandeling van drinkwater, papier- en verpakkingindustrie, voedingsmiddelen industrie en overige processen.
logistieke oplossingen voor bestaande en nieuwe productieprocessen.
Milieutechniek:
Adviezen en uitvoeringswerkzaamheden op milieugebied, speciaal met het oog op steeds strengere eisen.
Software:
Verschillende software pakketten voor tekenwerk (2D/3D) en berekeningen (EEM, EPC, TO, kanaal- en leidingsystemen).
Projectmanagement:
Ondersteuning van projecten voor, tijdens en na de uitvoering.
Duurzaamheid
Intergraal werken