Oplevering nieuwbouw MFA Winterswijk-Oost

Op 6 november werd de multifunctionele accommodatie (MFA) in Winterswijk opgeleverd. Het gebouw kan nu ingericht worden en de aanleg van het schoolplein wordt afgerond.

De nieuwbouw is door IA Groep integraal ontworpen. Op basis van ‘total engineering’ hebben Factor Architecten, IA Bouwkunde (constructie), IA Werktuigbouw en IA Elektrotechniek aan dit project gewerkt. In het MFA Winterswijk zullen OBS de Kolibrie en de Prins Willem Alexanderschool worden gehuisvest. Daarnaast wordt de plaatselijke muziekvereniging Excelsior vaste gebruiker met een aantal eigen ruimtes in het gebouw.

Het MFA is gelegen in het Pelkpark, middenin de wijk Pelkwijk en huisvest twee basisscholen en een gymzaal. Omdat het middenin een park ligt bestaat het gebouw alleen uit voorgevels. Middenin het gebouw liggen naast elkaar de gymzaal en het speellokaal. Hieromheen is een verkeersruimte gesitueerd die alle gebruikers met elkaar verbindt. Zalen en verkeersruimte vormen samen het hart van het MFA. De baksteengevel omhult dit hart waarachter lokalen en andere ruimtes schuilgaan. Aan de parkzijde is een opening, waardoor er vrij zicht is vanuit de zaal naar het park en vice versa.

De verschillende diktes baksteen en variatie aan perforaties geven het metselwerk een stevig doch speels karakter. Het geheel wordt omlijnd door een prefab betonnen kroonlijst die meebeweegt met de hoogteverschillen. De afgeronde hoeken maken dat de openbare ruimte om het gebouw heen vloeit. Samen met de gemeente, de scholen, de buurt en bureau We love the city is deze openbare ruimte vorm gegeven.

In het bouwplan is ruimschoots aandacht besteed aan duurzaamheid, zoals een goede isolatiewaarde van het gebouw, CO2-gestuurde ventilatie, LED-verlichting, sensorgestuurde kranen etc. Vanaf januari 2015 wordt de school in gebruik genomen. De officiële opening is in februari.