Ingebruikname infiltratieproject Vitens Epe

Vitens EpeOp 13 november nam drinkwaterbedrijf Vitens de uitbreiding van het infiltratieproject bij Epe in gebruik. Elk jaar gaat Vitens maximaal 6 miljard liter water infiltreren in het waterwingebied Epe om zo de natuurwaarde van het gebied te behouden en de drinkwaterwinning voor ruim 50.000 omwonenden duurzaam veilig te stellen. Het project is een uniek voorbeeld van duurzame waterwinning: Vitens geeft net zoveel water terug aan de bodem als er opgepompt wordt als drinkwater.

Volledige compensatie

Sinds 1998 compenseert Vitens de effecten van drinkwaterwinning op de grondwaterstand door bij Epe water uit de Klaarbeek en de Verloren Beek terug in de bodem te brengen. Vanwege het positieve effect van dit project heeft Vitens in 2008 met de provincie Gelderland afgesproken om het infiltratieproject uit te breiden. Daarvoor moesten de infiltratievennen uitgebreid worden en een nieuw innamepunt aangelegd worden. Met deze uitbreiding wordt het effect van de drinkwaterwinning bij Epe volledig gecompenseerd. Vitens geeft net zoveel water terug aan de bodem als er opgepompt wordt.

Natuurlijke inpassing

Epe VitensDe vennen zijn zo natuurlijk mogelijk ingepast in het landschap. Het infiltratieproject werd feestelijk in gebruik genomen door Josan Meijers, gedeputeerde Provincie Gelderland, Tanja Klip-Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe en Jan Aalbers, wethouder Gemeente Epe en Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens.

Duurzame drinkwatervoorziening

Al eerder, in 2014, is een vergelijkbaar infiltratieproject van Vitens in gebruik genomen bij Schalterberg. Voor beide projecten is IA Groep ingeschakeld voor het ontwerp van het pompgebouw en het in- en uitlaatwerk. Op basis van ‘total engineering’ hebben Factor Architecten, IA Bouwkunde, IA Werktuigbouw en IA Elektrotechniek aan de projecten gewerkt.

05

impressie ontwerp Epe