Inspiratiebijeenkomst BREEAM methode

MondialOp 2 februari waren schoolbesturen, gemeenten, adviseurs en ketenpartners uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst op het Mondial College in Nijmegen. Deze VMBO school is een integraal project van IA Groep en behaalde het BREEAM certificaat ‘good’.

De bijeenkomst werd gehouden in het leerlingenrestaurant. IA Groep vertelde over de totstandkoming van de duurzaam gebouwde school, waarbij de BREEAM methode is toegepast. Deze methode maakt inzichtelijk hoe duurzaam een nieuwbouw of renovatie is. Ook zonder certificering kan het toepassen van de methode helpen duurzame ambities waar te maken.

Daarnaast is een goede samenwerking met de uitvoerende partijen nodig om duurzaam bouwen te laten slagen. Vandaar dat ook onze ketenpartners aanwezig waren, met wie van gedachten gewisseld kon worden.

Mondial Breeam

Door het delen van onze ervaringen kregen de aanwezigen een idee hoe zij deze methode toe kunnen passen bij hun eigen projecten. Tijdens de rondleiding lieten wij de duurzame materialen en maatregelen zien die toegepast zijn. Zo is er een lichtstraat met zonnepanelen en wordt de bodemwarmte en -koeling benut door een WKO installatie (warmte-koudeopslag).

De genodigden hebben een goed beeld gekregen van wat er mogelijk is bij duurzaam bouwen. We kunnen terugkijken op een geslaagde en inspirerende middag.