Gebouwgebonden installaties

Uitbreiding en renovatie VMBO-vleugel Pax Christi College

Het Pax Christi College te Druten is een school voor voortgezet onderwijs. Het jaren ’60 schoolgebouw is langzaam getransformeerd tot een modern schoolgebouw met een grote diversiteit aan onderwijsruimtes. In dit project is de VMBO-vleugel en een deel van de HAVO/VWO afdeling gerenoveerd. Tevens is een nieuw deel aan de huidige school aangebouwd (het CKV-gedeelte).

 

Slingeland Ziekenhuis

Diverse ondersteunende werkzaamheden op het gebied van riolering, verwarming, koeling, stoomleidingen, medische gassen en luchtbehandeling.

 

RGD inspectie legionella

 

IA Werktuigbouw heeft risicoanalyses uitgevoerd en beheersplannen gemaakt ten behoeve van de legionellabeheersing proceswater voor diverse locaties van de objecten die vallen onder het beheer van de Rijksgebouwendienst Regio Oost.

Dit zijn onder andere de volgende objecten:
– Kassen en tuinen Paleis het Loo te Apeldoorn
– Kroller Muller Museum
– Kantoor en kassen lab. Wageningen
– Rechtbank Arnhem
– Diverse penitentiaire inrichtingen

Mondial College Nijmegen

Met de nieuwbouw voor het VMBO van het Mondial College krijgt Nijmegen een van de eerste BREEAM gecertificeerde duurzame schoolgebouwen van Nederland. Door middel van slimme investeringen in duurzaam bouwen, is gekomen tot een ontwerp dat het BREEAM-niveau ‘good’ moet gaan halen na oplevering. Factor Architecten heeft samen met de BREEAM-experts binnen IA Groep de voorbereiding van deze certificering begeleid en samen met de opdrachtgever bewuste keuzes gemaakt, zoals toepassing van bodemwarmte en -koeling, vegetatiedaken en zonnecellen in het glazen dak van het atrium. Ook de bouwkundige uitwerking en materialisering is uitgebreid tegen het licht gehouden om tot zo duurzaam mogelijke keuzes te maken op het gebied van onder andere milieubelasting bij bouw en sloop, energiegebruik en toekomstwaarde.

Het nieuwe gebouw huisvest de praktijkafdelingen Techniek (bouw en metalectro), Economie (handel en consumptief) en Zorg & Welzijn. Iedere sector is gehuisvest in een herkenbaar eigen bakstenen gebouwvolume. Naast deze sectoren zijn er verschillende algemene ruimtes en theorielokalen. De gemeenschappelijke functies vormen de derde laag van het gebouw en verbinden de verschillende sectoren.

In de ruimte tussen de vleugels van het gebouw bevindt zich de ruime aula waarin ontmoeting centraal staat. Deze ruimte heeft door zijn grote glazen pui een fraaie relatie met de buitenruimte maar biedt tevens zicht op de verschillende onderwijsafdelingen.

Centraal in het gebouw bevindt zich een driehoekig atrium met een glazen dak. In het glas van dit dak zijn zonnecellen opgenomen, waardoor de duurzame opwekking van energie ook in het gebouw zichtbaar wordt.

Factor Architecten heeft, in samenwerking met de adviseurs binnen IA Groep, de hele projectbegeleiding vanaf visie en programma van eisen tot aan de uitvoering op zich genomen, alsmede alle facetten van het ontwerp.

Middelbare school OBC Bemmel

 

 

Brede school Kindcampus Grootstal

Kindcampus Grootstal is een brede school in Nijmegen die plaats biedt aan een basisschool, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, kinderopvang en opvang voor kinderen met een ontwikkelingsbeperking.

Bij dit project is extra aandacht besteed aan de balans tussen ontwerp en techniek. Door de compacte vorm en het integrale ontwerp werd geld bespaard, dat ten goede is gekomen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, extra transparantie, de bijzondere trappartij en diverse interieurelementen. Het gebouw is zeer energiezuinig; de EPC van 0,85 is 35 procent lager dan de eis. De luchtkwaliteit in het gebouw voldoet aan klasse B met slechts maximaal 900 ppm CO2-deeltjes per ruimte, waar 1.200 de norm is. Mede door deze maatregelen heeft het gebouw een GPR-score van 7,9.

Ook voor Kindcampus Grootstal zijn diverse duurzame toepassingen in het ontwerp geïntegreerd, zoals beheersing van de luchtkwaliteit en vloerverwarming. Een zonnecollectorsysteem verzorgt de warmteopwekking voor de vloerverwarming. Gebruik maken van zonnewarmte zorgt naast energiebesparing ook voor een verlaging van de CO2-uitstoot.

Gemeentekantoor Lingewaard

Op de bestaande locatie van het gemeentehuis te Bemmel is een nieuw gemeentekantoor voor de gemeente Lingewaard gerealiseerd, bestaande uit drie bouwlagen. Het bestaande gemeentehuis werd hiertoe gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw vleugels, de noord en zuid vleugel. Het bestaande bijgebouw “De Tabaksschuur” werd tevens gerenoveerd. Met de uitbreiding beslaat het uiteindelijk gemeentekantoor een bruto vloeroppervlak van 7.262m².

Het kantoorgebouw is onder andere voorzien van een duurzame techniek waarmee energie uit de bodem zogenaamd een warmte koudeopslag systeem met een warmtepomp, een luchtbehandelinginstallatie met warmterugwinning en een gebouwbeheersysteem.

Citadel College Nijmegen

Aan de rand van het nieuw te bouwen stadshart De Waalsprong bij Nijmegen heeft IA Groep het Citadel College ontworpen. Het betreft hier een VMBO-t-/ HAVO-/ VWO-locatie tussen de bestaande Griftdijk, de nieuwe rondweg en de nieuwe radiaal vanuit De Citadel. Het schoolgebouw bestaand uit 4 bouwlagen en heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 6.900 m².

Het ontwerp van het Citadel College integreert diverse duurzame energietoepassingen, zoals beheersing van de luchtkwaliteit, vloerverwarming en een wko-systeem.