Brede school Kindcampus Grootstal

Kindcampus Grootstal is een brede school in Nijmegen die plaats biedt aan een basisschool, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, kinderopvang en opvang voor kinderen met een ontwikkelingsbeperking.

Bij dit project is extra aandacht besteed aan de balans tussen ontwerp en techniek. Door de compacte vorm en het integrale ontwerp werd geld bespaard, dat ten goede is gekomen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, extra transparantie, de bijzondere trappartij en diverse interieurelementen. Het gebouw is zeer energiezuinig; de EPC van 0,85 is 35 procent lager dan de eis. De luchtkwaliteit in het gebouw voldoet aan klasse B met slechts maximaal 900 ppm CO2-deeltjes per ruimte, waar 1.200 de norm is. Mede door deze maatregelen heeft het gebouw een GPR-score van 7,9.

Ook voor Kindcampus Grootstal zijn diverse duurzame toepassingen in het ontwerp geïntegreerd, zoals beheersing van de luchtkwaliteit en vloerverwarming. Een zonnecollectorsysteem verzorgt de warmteopwekking voor de vloerverwarming. Gebruik maken van zonnewarmte zorgt naast energiebesparing ook voor een verlaging van de CO2-uitstoot.