Drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd

Vitens heeft een vergunning om oevergrondwater te winnen in het waterwingebied Vechterweerd, op de zuidoever van de Vecht in de gemeente Dalfsen. Met de ontwikkeling van Vechterweerd als pilot wil Vitens ervaring opdoen met het winnen van water langs een kleine rivier.

IA Groep heeft voor deze locatie het integrale ontwerp gemaakt. Ook toekomstige uitbreiding (een tweede gebouw) is al mee ontworpen in een totaalconcept. Het uitgangspunt voor het ontwerp is de landschappelijke inpassing. Vanuit verschillende gezichtspunten wordt het landschapsdak ervaren. De vleugels van het gebouw tillen het maaiveld omhoog en gaan een relatie aan met de dijken van de Vecht. In de gevel zijn natuurlijke materialen toegepast, om zo de relatie met de omgeving aan te gaan. De gevel is onderhoudsvrij. De houten kolommenstructuur geeft een natuurlijke uitstraling en door de grofheid van de kolommen oogt het gebouw minder kolossaal. Daarnaast zorgen de kolommen voor veiligheid bij het betreden van het dak. Door de ronde vormen en eenvoud in materialen ontslaat een verrijking van het landschap.

Aan de randen van het terrein is een moeras gelegen. Hierdoor worden flora en fauna gestimuleerd en wordt de natuurontwikkeling versterkt. Door een natuurlijke afscheiding met het gebouw en terreinbeheer zal er geen fauna in de buurt van het gebouw komen. De grove grassen op het dak vragen weinig onderhoud en leven op schrale gronden. Hierdoor groeit er geen onkruid en is irrigatie niet noodzakelijk.

Duurzaamheid is een belangrijk item in het ontwerp. Om het ontwerpproces te ondersteunen is gekozen voor een BREEAM certificering. Het project heeft een BREEAM score van 3-sterren voor het ontwerp en 4-sterren voor de uitvoering. Op de gebieden energie, water en management scoort het ontwerp goed, met name het contact met omwonenden is volledig verweven in het proces. BREEAM is onderdeel van de totale integrale duurzaamheidstoets.

Het ontwerp van de procesinstallatie en het wateraanvoerplan is hier een onderdeel van. De installaties van de kantoren en kantine zijn zelfvoorzienend. De koude van het proceswater en de betonnen kelders wordt door de warmtepomp omgezet naar warmte en koude voor de verblijfsruimten. PV-cellen zorgen voor elektriciteit.