Nieuwbouw opjaagstation Vitens Spiekzand

Almere wil in de toekomst sterk uitbreiden met het aantal huishoudens. Om de nieuwe huishoudens te kunnen voorzien van drinkwater wordt de capaciteit van de kelders Westerterp uitgebreid.
Om te zorgen dat met voldoende capaciteit de nieuwe kelders worden gevuld zijn er op de locatie Spiekzand twee opjaagpompen geplaatst.

De huidige locatie Spiekzand is een winveld met een viertal winputten. Om op de locatie extra ruimte te creëren voor de nieuwe pompen heeft Factor Architecten integraal met IA Groep een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de locatie. Factor Architecten heeft een duurzaam gebouw ontworpen, waarbij de aspecten onderhoud, energieverbruik en uitstraling centraal staan.

IA Groep heeft een hardhouten gevelbekleding voorgeschreven. Het hout wordt onbehandeld aangebracht. Uit extern onderzoek is gebleken dat de uitgewerkte gevel duurzamer is dan traditioneel metselwerk. Door de integrale aanpak is het ontwerp geen opeenstapeling van maatregelen, maar een afgestemd gebouw geworden. Om de gehele werktuigbouwkundige installatie in dit compacte gebouw te kunnen plaatsen heeft IA Groep een 3D studie gemaakt. Het terrein is langgerekt, waarbij het gebouw voor het winveld staat. Door het gesloten gedeelte van het gebouw in de lengterichting van het terrein te plaatsen en de dwarsbeuk transparant uit te voeren ontstaat er een doorzicht op het achterterrein. De gevelbekleding is doorgezet tot boven het dak. Hierdoor ontstaat een rustige overgang met de lucht en is er gelijk voorzien in een doorvalbeveiliging.