Onderzoek verduurzaming waterwinlocatie Vitens Spiekzand

 

Voor Vitens is het van belang de ontwikkelingen op de markt te volgen en gebruik te maken van de ontwikkeling van duurzame producten en energie zuiniger componenten. Vitens heeft het initiatief genomen onderzoek te doen naar de verduurzaming van een productielocatie.

In nauwe samenwerking met IA Groep is dit onderzoek uitgevoerd. In de eerste fase zijn de gemaakte keuzes, vooral op het gebied van materiaalgebruik, getoetst op duurzaamheid. Onderzocht is hoe het project met toepassing van duurzame materialen gerealiseerd zou kunnen worden. In de tweede fase van het onderzoek is gekeken naar de realisatie van het project op de meest duurzame wijze. Bij het ultieme duurzame ontwerp staat voorop dat het functioneel moet zijn. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden om materiaalgebruik tot een minimum te beperken (less is more).

Factor Architecten heeft de gesloten grondbalans geïntegreerd in het ontwerp. De houten gevel geeft de natuurlijke aansluiting met de omgeving. Ook de PV-cellen zijn geïntegreerd in het ontwerp.