Renovatie interceptie installatie Laren

Vitens heeft bij drinkwaterproductiebedrijf Laren een ruwwater interceptie installatie in het beheer. Deze interceptie installatie heeft als functie om vervuild grondwater te onttrekken, de aanwezige vluchtige organische chloorverbindingen te verwijderen en dit water vervolgens weer te lozen op een daarvoor aangewezen hemelwaterafvoer van de Gemeente Hilversum ca. 0,5 kilometer verderop. Door middel van deze interceptie installatie wordt voorkomen dat vervuild grondwater in de winputten voor drinkwaterbereiding van Productiebedrijf Laren terecht kan komen. De gehele interceptie installatie verkeerde in een dermate staat dat een grondige renovatie noodzakelijk was.