RGD inspectie legionella

 

IA Werktuigbouw heeft risicoanalyses uitgevoerd en beheersplannen gemaakt ten behoeve van de legionellabeheersing proceswater voor diverse locaties van de objecten die vallen onder het beheer van de Rijksgebouwendienst Regio Oost.

Dit zijn onder andere de volgende objecten:
– Kassen en tuinen Paleis het Loo te Apeldoorn
– Kroller Muller Museum
– Kantoor en kassen lab. Wageningen
– Rechtbank Arnhem
– Diverse penitentiaire inrichtingen